Interaktiv svg 4 – interaktivitet

OBS! Opdatering:

Istedet for at lave en anonym funktion, kan function clicked kaldes direkte i eventListeneren: 
document.querySelector(‘#map #points’).addEventListener(“click”, clicked);

Istedet for obj.target(som kræver at jeg sender obj med, hvilket jeg gør i eksemplet) kan jeg bruge event.target.